Case Studies

Case Studies


Wprowadzenie marki na rynek i zbudowanie pozycji lidera (2002 – 2005)

Otwarcie M1 Kraków poprzedzone było wieloma protestami lokalnych środowisk i wyraźną niechęcią części mieszkańców. Polska stolica kultury odbierała nową inwestycję jako kolejny hipermarket. Aby zmienić to postrzeganie opracowano i zrealizowano strategię marketingową, której celem było zbudowanie emocjonalnej więzi z nowym centrum handlowym. Koncerty, wernisaże i pokazy mody realizowane były z niespotykaną dotąd dbałością o jakość i unikalność. M1 Kraków gościło u siebie Galerię Andrzeja Mleczki, Henryka Sawki, Edwarda Lutczyna. Koncertowały tam największe gwiazdy muzyki polskiej, w tym Marek Grechuta. Swoje podwoje otworzyło również Żywieckie Muzeum Humoru, a Dzień Niepodległości fetowano radośnie dzięki gwiazdom polskiej sceny kabaretowej. Efektem tych działań była zmiana nastawienia Krakowian i 30% wzrost frekwencji i obrotów najemców.


Trzykrotny wzrost przychodów z najmu krótkoterminowego (2005 – 2008)

W ramach business planu stworzonego dla Silesia City Center zaplanowano przychody z najmu krótkoterminowego na poziomie, który był porównywalny z najlepszymi centrami handlowymi w Polsce. Potencjał lokalizacji w naszej ocenie był znacznie wyższy, dlatego też stworzono 3-letnią strategię komercjalizacji. Plan działań objął wsparcie marketingowe, pomoc techniczną oraz budżet inwestycyjny. W celu realizacji przyjętych założeń stworzono 2-osobowy dział najmu krótkoterminowego. W efekcie potrojono zaplanowane przychody, a ich poziom utrzymywany jest do chwili obecnej (2016 rok).


Wygenerowanie 1 mln euro zysku w ciągu pierwszego roku działalności (2015-2016)

Sprzedaż energii elektrycznej najemcom centrów handlowych obarczona jest koniecznością przeprowadzenia skomplikowanej procedury w celu uzyskania stosownych koncesji. Bazując na wieloletnim doświadczeniu zrealizowano projekt stworzenia przedsiębiorstwa energetycznego, które powstało w ciągu kilku miesięcy. Już w pierwszym roku działalności dzięki obsłudze trzech centrów handlowych o łącznej powierzchni 80 tys m 2 zysk spółki przekroczył 1 mln Euro. W kolejnych latach zyski te powinny się podwoić.


Skuteczna strategia komercjalizacji budynku biurowego (2011)

Atrakcyjna lokalizacja budynku biurowego nie zagwarantowała sukcesu przedsięwzięciu zaplanowanemu przez lokalnego przedsiębiorcę. Brak doświadczenia na rynku nieruchomości uniemożliwiał realizację projektu. Przygotowana analiza lokalizacji, plan wynajmu oraz plan optymalizacji kosztów budowy przyniosły oczekiwane rezultaty. Budynek o powierzchni 8 tys. m 2 powstał w 2015, a stan komercjalizacji wyniósł ponad 90%.


Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum i 20% wzrost frekwencji oraz obrotów najemców (2009-2010)

Otwarcie Bonarka City Center, największego centrum handlowego w Krakowie, obarczone było wieloma problemami. Jednym z nich był ograniczony dostęp do komunikacji miejskiej, mimo stworzonej przez dewelopera infrastruktury. Do najbliższego przystanku klienci musieli pokonywać dystans kilkuset metrów po nieutwardzonej nawierzchni. Dzięki wielotorowym działaniom i pomocy wielu instytucji i organizacji, w tym charytatywnych, udało się zmodyfikować trasy przejazdów kilku linii autobusowych i doprowadzić do zlokalizowania przystanku w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego do obiektu. Efektem tych działań był 20% wzrost frekwencji i obrotów najemców centrum.


Trzy spektakularne otwarcia centrów handlowych w ciągu jednego roku (2014-2015)

Dział center management IMMOFINANZ otrzymał zadanie przygotowania trzech otwarć centrów handlowych w ciągu pierwszego roku swojej działalności. Mimo ograniczeń czasowych (przygotowanie pierwszego otwarcia w ciągu 3 miesięcy) oraz kadrowych (wszystkie lokalizacje wymagały pozyskania współpracowników gotowych do zmiany miejsca zamieszkania) udało się powtórzyć sukces otwarcia trzykrotnie. Fenomenalne kampanie marketingowe wygenerowały ponadoczekiwaną frekwencję i zadowolenie najemców z uzyskanych obrotów. Dzięki działaniom niestandardowym osiągnięto blisko 90% poziom komercjalizacji (otworzono ponad 40 sklepów, kawiarni, placów zabaw, wystaw interaktywnych i stref rozrywki, które odwiedzane były przez tysiące klientów).